Inschrijven

De kledingbank is er om mensen te helpen, wel is het de bedoeling dat onze hulp bij de juiste doelgroep terecht komt. Om u in te kunnen schrijven moet u woonachtig zijn in de gemeente Lansingerland en heeft u een verwijzing nodig van bijvoorbeeld een van de volgende instanties:

 • kwadraad maatschappelijk werk
 • welzijn Lansingerland
 • vluchtelingenwerk

Naast bovenstaande moet u ook uw legitimatiebewijs meenemen. Dit geldt ook voor uw gezinsleden. Voor kinderen zonder eigen legitimatiebewijs vragen wij een officieel stuk waar hun BSN nummer, naam en geboortedatum op vermeld staat. Na inschrijving ontvangt u een inschrijfkaart waarop wordt bijgehouden wanneer u de kledingbank bezocht heeft, u dient dus deze kaart bij elk bezoek mee te nemen samen met uw legitimatiebewijs. De kaart is een jaar geldig, daarna dient u zich opnieuw in te schrijven.

De uitgezochte kleding dient  te horen bij de persoon van de kaart. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om jongenskleding mee te nemen op de kaart van een volwassen vrouw.

Bij inschrijving ontvangt u de volgende regels:

 • De inschrijfkaart is persoonsgebonden, u kunt alleen kleding halen voor de persoon welke op de kaart vermeld staat.
 • Een inschrijfkaart is een jaar geldig, u mag eens in de maand kleding komen uitzoeken, dit kan tussentijds gewijzigd worden.
 • U mag per bezoek 5 stuk kleding per gezinslid meenemen.
 • Mocht er geen geschikte kleding op voorraad zijn, geeft dit geen recht op compensatie op welke manier dan ook.
 • Ondergoed en sokken mag u apart mee nemen, 2 stuks per haalbeurt.
 • Jassen, schoenen, tassen en andere zaken die niet onder kleding vallen, mogen eens in de drie maanden worden meegenomen en worden afgetekend in het vak “overige items” deze items tellen mee in de haalbeurt.
 • Niet genoten haalbeurten vervallen automatisch, deze worden nooit op een andere datum “ingehaald’.
 • De inschrijfkaart is strikt persoonlijk. Bij verlies en/of diefstal word er € 15,= in rekening gebracht.
 • De kledingbank behoudt het recht het aantal stuks kleding of het aantal bezoeken tussentijds aan te passen.
 • De Kledingbank is voor een ieder vrij toegankelijk, wel verwachten wij wel van onze klanten dat de vrijwilligsters en andere klanten met respect behandeld worden.
 • Tijdens het bezoek aan onze winkel, verantwoording nemen voor het gedrag van hun kinderen
 • De kleding wordt netjes teruggelegd waar het is gevonden.
 • Er geen goederen worden meegenomen zonder de jaarkaart te laten aftekenen en de bijdrage in de kosten per haalbeurt af te rekenen.

Wij verwachten van onze klanten dat ze zich houden aan bovenstaande regels. Bij overtreding van deze regels kan de kledingbank uw registratie stop zetten en de toegang ontzeggen.