Inschrijven

De kledingbank is er om mensen te helpen, wel is het de bedoeling dat onze hulp bij de juiste doelgroep terecht komt. Om u in te kunnen schrijven moet u woonachtig zijn in de gemeente Lansingerland en heeft u een verwijzing nodig. U heeft al recht op een verwijzing indien u voldoet aan een inkomen volgens onderstaande tabel.

Voor de verwijzing kunt u terecht bij een van de volgende instanties:

 • Gemeente Lansingerland
 • Humanitas
 • Voedselbank
 • Schuldhulpmaatje
 • Kwadraad maatschappelijk werk
 • Welzijn Lansingerland

Naast bovenstaande moet u ook uw legitimatiebewijs meenemen. Dit geldt ook voor uw gezinsleden. Uw verwijzing blijft een jaar geldig, daarna dient u zich opnieuw in te schrijven.

De uitgezochte kleding dient  te horen bij de persoon van de kaart. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om jongenskleding mee te nemen op de kaart van een volwassen vrouw.

Bij inschrijving ontvangt u de volgende regels:

 • De verwijzing is persoonsgebonden, u kunt alleen kleding halen voor de persoon welke op de verwijzing vermeld staat.
 • Een verwijzing is een jaar geldig, u mag eens in de maand kleding komen uitzoeken, dit kan tussentijds gewijzigd worden.
 • U mag per bezoek 5 stuk kleding per gezinslid meenemen.
 • Mocht er geen geschikte kleding op voorraad zijn, geeft dit geen recht op compensatie op welke manier dan ook.
 • Ondergoed en sokken mag u apart mee nemen, 2 stuks per haalbeurt.
 • Jassen, schoenen, tassen en andere zaken die niet onder kleding vallen, mogen eens in de drie maanden worden meegenomen en worden afgetekend in het vak “overige items” deze items tellen mee in de haalbeurt.
 • Niet genoten haalbeurten vervallen automatisch, deze worden nooit op een andere datum “ingehaald’.
 • De kledingbank behoudt het recht het aantal stuks kleding of het aantal bezoeken tussentijds aan te passen.
 • De Kledingbank is voor een ieder vrij toegankelijk, wel verwachten wij wel van onze klanten dat de vrijwilligsters en andere klanten met respect behandeld worden.
 • Tijdens het bezoek aan onze winkel, verantwoording nemen voor het gedrag van hun kinderen
 • De kleding wordt netjes teruggelegd waar het is gevonden.
 • Er geen goederen worden meegenomen zonder de jaarkaart te laten aftekenen en de bijdrage in de kosten per haalbeurt af te rekenen.

Wij verwachten van onze klanten dat ze zich houden aan bovenstaande regels. Bij overtreding van deze regels kan de kledingbank uw registratie stop zetten en de toegang ontzeggen.